Milosrdní bratři

V ČECHÁCH A NA MORAVĚ

 

Hospitálský řád sv. Jana z Boha „Ordo Hospitalarius S. Joannis de Deo“ je společenství laických bratří zasvěcených službě nemocným.

„Per corpus ad animam“ – „Tělem k duši“.

 

Toto heslo je naplňováno svědectvím služby trpícímu a nemocnému bližnímu, jak k tomu vyzývá sám Ježíš Kristus.

Kromě tří obvyklých slibů života čistoty (celibátu), chudoby a poslušnosti, bratři skládají ještě čtvrtý slib hospitality - péče o nemocné.

Celosvětově náš řád působí v 50 zemích na všech pěti kontinentech a provozuje okolo 400 center. Naše pomoc se neomezuje pouze na nemocné a nemocnice -máme též mnoho center pro mentálně postižené, invalidy, přestárlé, lidi bez domova a také centra pro závislé na drogách. Zakládáme střediska s paliativní medicínou, věnujeme se péči o nemocné s AIDS, s Alzheimerovou chorobou, v našich nemocnicích neprovádíme potraty, budujeme baby-boxy, věnujeme se propagaci etických a morálních hodnot.

Spolu s více než 1 000 bratřími spolupracuje přes 45 000 profesionálů – spolupracovníků., kteří jsou včleněni do naší misie. Také nám pomáhá více než 8 000 dobrovolníků a jsme ze srdce vděčni za štědrost mnoha dárců, bez kterých by hospitálské dílo nešlo rozvíjet.

Naše přítomnost v mnoha různých sociálních a kulturních prostředích slouží dobru nejenom jako pouhá sociální, materiální pomoc, ale jako nástroj evangelizace – dobré zvěsti a naděje, kdy přinášíme Ježíšovo poselství nejen skrze naše slova, ale hlavně svědectvím našich životů.