Duchovní služba

Klinická pastorační péče (duchovní služba)

 

Kaple Panny Marie Dobré rady

Nemocnice úzce spolupracuje s vizovickou farností, v nemocniční kapli Panny Marie Dobré rady se koná 1x týdně mše svatá a to ve středu ve 12:45 hod.

Nemocným a jejich příbuzným je také zajištěna péče pastoračním asistentem, který je součástí ošetřovatelského týmu a pastorační rady.

Nabízí setkání při:

 • rozhovoru
 • četbě Bible
 • modlitbě
 • slavení svátostí
 • zprostředkování návštěvy katolického kněze, evangelického faráře nebo duchovního jakékoli jiné registrované církve a náboženské společnosti

O udělení svátostí mohou pacienti přímo požádat vizovického děkana: P. Víta Hlavicu, tel. 731 402 111.

Nemocniční kaple je k dispozici v 1. patře:

 • každou středu mše sv. ve 12:45 hod. s příležitostí svátosti smíření
 • možnost sledování mší svatých na TV NOE a TV LUX         
 • pro modlitbu a ztišení je otevřena celých 24 hodin

Pastorační rada:

 • Antonín Kročil
 • Martina Krajčová
 • Bc. Ivana Křápková
 • Mgr. Helena Talašová, tel.: 605 470 119

e-mail: pastoracnirada@nmbvizovice.cz                 

Milosrdní bratři:

bratr Martin Richard Macek, provinční delegát

 

Modlitba za nemocnici


Panno Maria, Matko Dobré rady,

svěřujeme do Tvé ochrany zdejší nemocnici. Ať Tvůj Syn, Ježíš Kristus, žehná všem lidem, kteří sem přicházejí. Ať Duch Svatý posiluje zaměstnance, aby současnost i budoucnost této nemocnice byla živým odkazem hospitality sv. Jana z Boha.

Amen