LDN

Nemocnice Milosrdných bratří poskytuje lůžkovou následnou péči. Máme celkem 65 elektrických polohovatelných lůžek, která dovolují zdravotnickému personálu snadnější manipulaci s ležícím pacientem. Ke zkvalitnění péče o pacienty hospitalizované i ambulantní bylo vybudováno rehabilitační a RTG pracoviště s moderními přístroji a pomůckami, ultrazvuk, interní ambulance a biochemická laboratoř.

NMB poskytuje první pomoc všem občanům Vizovic i přilehlého okolí a to v každou denní i noční hodinu.

Nemocní jsou přijímáni na základě doporučení ošetřujícího lékaře. K hospitalizaci jsou indikováni pacienti také z oddělení interních, chirurgických, ortopedických, neurologických a jiných, pokud jejich zdravotní stav již nevyžaduje pobyt na akutním lůžku, ale vyžaduje doléčení se stálou lékařskou péčí. Cílem léčebné a ošetřovatelské péče je zlepšení sebeobsluhy a mobility v základních denních činnostech, zmírnění obtíží a docílení stabilizace zdravotního stavu. Během hospitalizace se zajímáme i o sociální zázemí nemocného, abychom věděli, jak o něj bude postaráno po propuštění. S rodinou řešíme vhodné pomůcky k usnadnění mobility a polohování, sebeobsluhy a pomůcky k prevenci dekubitů.

Provádíme ošetřování chronických ran v souladu s nejnovějšími léčebnými trendy.

Na pokojích je centrální rozvod medicinálního kyslíku a u každého lůžka je dorozumívací zařízení pacient - sestra. Nově jsme pro pokoje ve II. patře zakoupili LCD televizory.

Spolupracujeme se sociálními zařízeními a s domovy pro seniory.

O spokojený pobyt pacientů se stará 80 zaměstnanců, z toho 4 lékaři, 26 zdravotních sester a 9 ošetřovatelek. V nemocnici je zajištěna nepřetržitá přítomnost lékaře. Na zajištění služeb se podílí i externí lékaři.

Nemocnice úzce spolupracuje s vizovickou farností, v nemocniční kapli Panny Marie Dobré Rady se koná 1x týdně mše svatá. Nemocným a jejich příbuzným je také zajištěna pastorační péče kaplany, kteří jsou součástí ošetřovatelského týmu.

V areálu nemocnice je udržovaný park se vzrostlými stromy, keři, lavičkami a jezírkem.

Smyslem činnosti nemocnice je tedy naplňovat odkaz sv. Jana z Boha, zakladatele řádu milosrdných bratří, a to poskytovat kvalitní lékařskou péči na odborné úrovni a především perfektní ošetřovatelskou a rehabilitační péči, osobní a lidský přístup k pacientům.