Dobrovolnictví v nemocnici

Srdce velkéDobrovolnický program řádu milosrdných bratří realizuje dobrovolnické aktivity v Nemocnici Milosrdných bratří ve Vizovicích a v Nemocnici Milosrdných bratří v Brně, z jejichž iniciativy tento program vznikl. Program je realizován v souladu s platnou právní úpravou, zákonem č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a metodickými doporučeními Ministerstva zdravotnictví ČR. 

Dobrovolnická činnost je možná v dlouhodobém i krátkodobém režimu. Společným jmenovatelem všech činností je zpříjemnění a aktivizace pacientů v době hospitalizace (především na oddělení LDN). Dobrovolník je člověk, který ze své dobré vůle a ve svém volném čase vykonává činnost ve prospěch druhých. Může jím tak být kdokoliv, každý z nás má co nabídnout... A co s nemocnými dělat? Stačí s nimi jen být, číst s ním knihu, zahrát si s ním stolní hru nebo doprovodit na procházku. Nic náročného a přitom je to tak důležité!

Chcete se stát dobrovolníkem?

Máte čas 1-3 hodiny týdně, abyste ho věnovali lidem, kteří budou za něj vděční?
Umíte komunikovat s lidmi a umíte naslouchat?
Poznáte rádi nové lidi a věnujete jim své srdce?
Pak právě Vy můžete být skvělým dobrovolníkem!

Kontaktujte některého z koordinátorů, anebo vyplňte FORMULÁŘ a domluvíme si schůzku. Přijďte se do nemocnice podívat, rádi Vám vše vysvětlíme osobně. Dlouhodobí dobrovolníci absolvují kurz první pomoci a školení, jak s nemocnými lidmi pracovat, jak jim věnovat čas, jak s nimi mluvit. Není to nic těžkého!

Hlavním privilegiem dobrovolníků je možnost poskytnutí obyčejného lidského kontaktu a podpory nemocnému člověku. Pro velké množství pacientů na odděleních personál často nemá možnost sednout si na delší dobu k nemocnému, a tuto službu může poskytnout právě dobrovolník. Přitom je u dobrovolníků důležité soustředit se na rozdíl od profesionálního personálu na to, co je u člověka zdravé (ne to, co potřebuje uzdravit), na přítomný okamžit (ne na minulost nebo budoucnost) a na činnost (a ne na výsledek léčby), dobrovolník v nemocnici navštěvuje člověka, ne pacienta. A právě tento přístup může být právě tím uzdravujícím momentem, který léčí nejen tělo, ale i duši.


Kontakty


Martina Krajčová
koordinátorka dobrovolníků v NMB Vizovice
Nemocnice Milosrdných bratří Vizovice
603 331 278, krajcova@nmbvizovice.cz
www.nmbvizovice.cz

Bc. Vít Pospíchal, MPA
koordinátor dobrovolnického programu
Hospitálský řád sv. Jana z Boha – Milosrdní bratři
721 967 289, vit.pospichal@milosrdni.cz