Slavíme 30 let nemocnice

Slavíme 30 let nemocnice
16. 5. 2023 | Aktuality

30. výročí Nemocnice Milosrdných bratří Vizovice

Nemocnice byla založena roku 1781 hraběnkou Františkou z Blümegenu, která povolala čtyři řádové bratry, aby poskytovali útočiště nemocným a chudým a udržovali konvent v dobrém stavu.

V roce 1948 byl majetek řádu násilně zabaven státem. Budova pak sloužila až do roku 1992 jako plicní oddělení Baťovy nemocnice. V rámci restitucí církevního majetku zažádal řád Milosrdných bratří o navrácení objektu. Historie nemocnice pokračuje rokem 1993.

Po převzetí nemocnice řádem bylo nutno provést mnoho náročných rekonstrukčních prací: vytápění, stravovací prostor, prádelna, fasáda včetně oken, zahrada do parkové úpravy, rekonstrukce lůžkového a jídelního výtahu. To vše za využití grantů, větších i menších sponzorů a státní finanční podpory regenerace městských památkových rezervací a zón /budova se řadí mezi kulturní památky města/.

Nemocniční park

NMB Vizovice poskytuje lůžkovou následnou péči. Má celkem 65 elektrických polohovatelných lůžek, která dovolují zdravotnickému personálu snadnější manipulaci s ležícím pacientem. Ke zkvalitnění péče o pacienty hospitalizované i ambulantní bylo vybudováno rehabilitační a RTG pracoviště s moderními přístroji a pomůckami. Máme zde i interní ambulanci a od 1. května letošního roku se nám podařilo otevřít i diabetologickou ambulanci. Provádíme zde i odběry krve a zajišťujeme jejich vyšetření nebo odeslání na další pracoviště. NMB poskytuje také první pomoc všem občanům Vizovic i přilehlého okolí v rámci pohotovostní služby.

Nemocní jsou přijímáni na základě doporučení ošetřujícího lékaře. K hospitalizaci bývají odesíláni také pacienti z oddělení interních, chirurgických, ortopedických, neurologických a jiných, pokud jejich zdravotní stav již nevyžaduje pobyt na akutním lůžku, ale na doléčení stačí stálá lékařská péče. Cílem léčebné a ošetřovatelské péče je zlepšení pohyblivosti a sebeobsluhy v základních denních činnostech, zmírnění obtíží a stabilizace zdravotního stavu. Během hospitalizace se zajímáme i o sociální zázemí nemocného, abychom věděli, jak o něj bude postaráno po propuštění. K posezení a procházkách využívají naši pacienti spolu s rodinnými příslušníky přilehlou zahradu s jezírkem, altánkem a lavičkami. O spokojený pobyt pacientů se stará 80 zaměstnanců, z toho 4 lékaři, 26 zdravotních sester, 10 ošetřovatelek, 6 fyzioterapeutů a 5 rehabilitačních pracovníků.

20200423_145714

Nemocnice úzce spolupracuje s vizovickou farností, v nemocniční kapli Panny Marie Dobré rady se koná jednou týdně mše svatá, nepřetržitě jsou klientům poskytovány duchovní služby. Nemocným a jejich příbuzným je také zajištěna pastorační péče kaplany, kteří jsou součástí ošetřovatelského týmu.

Smyslem činnosti naší nemocnice je naplňovat odkaz sv. Jana z Boha, zakladatele řádu Milosrdných bratří, a to poskytovat kvalitní lékařskou péči na odborné úrovni a především co nejlepší ošetřovatelskou a rehabilitační péči, osobní a lidský přístup k pacientům.

Děkujeme všem za podporu a dobrou spolupráci.

Ing. Zdeňka Vlčková, ředitelka nemocnice

Pacienty k hospitalizaci

přijímáme na doporučení

lékaře

 

tel.: 730 174 388

tel.: 577 005 837