Slavnostní otevření Lapešovy vily

Slavnostní otevření Lapešovy vily
11. 7. 2016 | Aktuality

Dne 23. 6. 2016 jsme slavnostně otevřeli nově zrekonstruovanou Lapešovu vilu. Této akce se zúčastnil rakouský provinciál br. Joachim Mačejovský, provinční delegát br. Martin Macek, radní zlínského krajského úřadu ing. Ladislav Kryštof, ředitel Nemocnice Milosrdných bratří v Brně MUDr. Josef Drbal, zastupitel a kronikář Města Vizovice pan Bc. Jiří Madzia, jednatel stavební firmy Ergo VH pan Alois Hřib, vizovský farář P. Jindřich Peřina, budoucí nájemci a spolupracovníci z naší nemocnice.

Tato jednopodlažní rodinná vila byla postavena v r. 1896 MUDr. Josefem Frantou, obvodním lékařem. V r. 1923 ji koupil konvent milosrdných bratří od vdovy po dlouholetém přimáři MUDr. Josefu Frantovi. Sloužila potom jako byt pro lékaře a ženské služebnictvo. Dlouhá léta zde bydlel MUDr. František Lapeš se svou rodinou a od té doby je budova označována jako Lapešova vila.

V r. 1947 byla budova zvýšena o jedno patro. V nástavbě bylo 7 pokojů pro nemocniční personál, koupelna a WC.

Další rozsáhlejší rekonstrukce proběhla v 70. letech. Přistavila se zde čekárna pro dětské oddělení a budova byla přizpůsobena pro potřeby zdravotního střediska.

Od tohoto data se s objektem nic zásadního nedělo. Po roce 1990 zde byly zřízeny ordinace obvodních lékařů.

V r. 2002 byla provedena výměna oken.

Zásadní rekonstrukce vily proběhla až nyní, v r. 2015 a 2016. Nejdříve se budova zateplila a vyměnila se původní eternitová střecha. Vybudovala se plynová přípojka a zastaralé a nevyhovující vytápění uhlím bylo nahrazeno plynovým topením. Došlo k přestavbě a modernizaci kompletního vnitřního vybavení.

Náklady na rekonstrukci představují částku 7,5 mil. Kč, z toho jsme obdrželi 2,045 mil. Kč dotaci na zateplení (Státní fond životního prostředí 113 638 Kč, dotace Evropské unie 1 931 860 Kč), 282 tis. Kč zaplatila nemocnice a zbývající část, tj. cca 5,173 mil. Kč zaplatila provincie. Naše nemocnice by nebyla schopna tuto částku z provozu nikdy zaplatit a budova by nadále chátrala. Toto dílo považujeme za náš společný splněný dlouholetý sen.

Tato vila nyní bude sloužit ke komerčním účelům. V přízemí bude v pronájmu firma Trendfoto, kosmetické studio a pan Jumar. V patře budou celkem 3 byty /z toho jeden bude sloužit pro milosrdné bratry/ a realitní kancelář p. ing. Františka Kmínka.

Rovněž bratr Martin Macek i provinciál bratr Joachim Mačejovský vyjádřili radost z nově opravených prostor a potěšení z toho, že v budově budou mít konečně milosrdní bratři zázemí.

Po společné modlitbě P. Jindřich Peřina tyto prostory požehnal.

Poté přestřihli symbolickou pásku br. provinciál Joachim Mačejovský, ing. Zdeňka Vlčková a ing. František Kozubík, který prováděl po celou dobu stavební dozor.

Přejeme si, aby nově zrekonstruovaná vila sloužila po dlouhá léta samým dobrým věcem a lidem!

Ing. Zdeňka Vlčková, ředitelka

 

Přílohy:

Slavnostní otevření Lapešovy vily