Pomoc rodinám

Pomoc rodinám
24. 8. 2017 | Aktuality

V červenci 2017 naše nemocnice zahájila spolupráci s nadačním fondem “Zůstaneme doma“. Jde hlavně o nácvik a osvojení si technik v péči o blízkého člověka. Nabízíme tak v pravidelných měsíčních intervalech pomoc příbuzným, kteří se rozhodli v domácím prostředí pečovat o těžce nemocného pacienta.

Pečující osoby si tak mohou pod vedením odborných lektorek prakticky vyzkoušet, jak pečovat o nepohyblivého člověka. V názorné ukázce s výkladem a procvičením si rodinní příslušníci osvojují tyto zručnosti: hygienickou péči na lůžku, správné přiložení pleny, polohování, posazování a přemisťování nepohyblivého pacienta z lůžka na židli či křeslo, aby si sami nezpůsobili bolesti zad. Lektorky zároveň odpovídají na dotazy z oblasti zajištění příspěvků na péči, zajištění potřebných zdravotnických a rehabilitačních pomůcek, předvedou výrobky vhodné k ošetřování pokožky, seznámí s návodem, jaký druh a velikost inkontinenčních pomůcek vybrat. Dále poučí pečující osobu o prevenci vzniku dekubitů, vysvětlí vhodnou skladbu potravin, správnou techniku krmení a nutriční potřeby seniorů.

Věříme, že touto cestou budeme nápomocni rodinám, kteří svému blízkému chtěji dopřát to nejcennější, a to umožnit mu setrvat v domácím prostředí a důstojně dožít svůj život mezi milovanými lidmi.

Mgr. Lenka Bubelová, vrchní sestra

 

 

Přílohy:

Pomoc rodinám