Milá návštěva polských Katowic

Milá návštěva polských Katowic
15. 9. 2016 | Aktuality

V prvním zářijovém týdnu 2016 jsme společně s Mgr. Juliánou Szabóovou navštívily naši bratrskou nemocnici v Polsku - Szpital Bonifratrzy, odkud jsme si dovezly spoustu zážitků a pozitivní energie.

 

Celá nemocnice má zvenčí starobylý kamenný nádech, což nás okamžitě při příjezdu okouzlilo. Uvnitř nás čekalo nově vybudované interní, ortopedické a gynekologické oddělení, moderní JIP, gastrologie, nově vybavené operační sály a hlavně jsme byly zvědavé na rehabilitaci. I toto oddělení svítilo novotou.

Naše pochyby, jak zvládneme jazykovou barieru, nebo týden v cizím prostředí, se brzo rozplynuly. Zážitkem pro nás bylo naprosto vše! Nejenom vstřícnost a ochota manažera nemocnice, paní ředitelky, fyzioterapeutů, ale i všech, naprosto všech zaměstnanců nemocnice!

Už samotné ubytování mělo své kouzlo. Náš pokojíček byl přímo vedle kaple, kde probíhaly mše svaté pro pacienty a my slyšely přes zeď modlitby, usínaly jsme za zvuků varhan nebo krásně se rozléhajících tónů příčné flétny bratra Sewerina. Cítily jsme, že toto místo je opravdu vymodlené.

Cílem naší cesty bylo poznat život v nemocnici, zvyky a práci na rehabilitaci. A nové poznatky? V Polsku není rehabilitace placená pojišťovnou, každý pacient si ji platí sám, a bylo na nich vidět, že mají jiný přístup k fyzioterapeutům, chtějí cvičit a být fit. Což u nás v mnoha případech zpětná vazba a takové nadšení není. Setkaly jsme se s mnoha novými pomůckami a metodami a mnohému jsme se přiučily. Snad i my jsme jim ukázaly něco nového. Okouzlila nás také vzájemná kolegialita mezi veškerým personálem. V nemocnici pobývá několik bratrů, každý z nich zde má nějakou speciální funkci - buď doktor, fyzioterapeut nebo bratr u lůžka nemocného. Každý den jsme viděli něco nového, jak v nemocnici, tak i v samotném městě - Katowice.

Velmi jsme si vážily toho, že i po pracovní době se o nás pěkně starali, vyvezli nás do města, které si s námi prošli, ukázali nám různé památky a zdejší muzeum. Katowice jsou opravdu krásné město.

Celý týden rychle utekl, najednou tu bylo loučení a nám bylo docela líto, že už odcházíme. Ale odjížděly jsme načerpané informacemi, duchovnem a i pocitem, že jsme se vzájemně obohatili. Moc za tuto zkušenost děkujeme a věříme, že naši přátelé z Polska k nám do NMB ve Vizovicích brzy zavítají.

Bc. Holubová Barbora, fyzioterapeut

Přílohy:

Milá návštěva polských Katowic