Konference HOSPITALITY

Konference HOSPITALITY
26. 10. 2015 | Aktuality

Dne 8.10.2015 pořádala nemocnice Milosrdných bratří spolu s Katolickou asociací nemocničních kaplanů II. Konferenci Hospitality na téma: Pomoc v nemoci.

Konferenci navštívilo mnoho zdravotnických pracovníků z okolních nemocnic, sociálních zařízení a domovů pro seniory.

Odborný program tvořil témata týkající se služby zdravotníka u umírajícího pacienta, syndromu vyhoření, problémů zdravotníků v dnešním systému zdravotnictví a specifik ošetřovatelské péče v NMB Vizovice.

Svou důležitou úlohu v současné době v ošetřovatelském týmu mají nemocniční kaplani. Jejich úkolem je být nablízku nemocným svou přítomností a nasloucháním, prostřednictvím rozhovoru, modlitby, četby Písma sv. a svátostí, a tak jim pomáhat v těžké situaci opět nalézt smysl života, smíření a pokoj, naději a důvěru.

V odpoledních hodinách proběhl workshop, kdy se ve skupinkách rozebíraly otázky k tématům přednášek.

Celá konference byla zakončena mší sv. ve farním kostele sv. Vavřince za účasti arcibiskupa Mons. Jana Graubnera.

Tato akce přinesla všem účastníkům povzbuzení, posílení a ispiraci pro další práci.

Přílohy:

Konference Hospitality 2015