Konference Hospitality 2014

Konference Hospitality 2014
16. 10. 2014 | Aktuality
V úterý 14. října 2014 proběhl ve Vizovicích první ročník Konference Hospitality, který ve spolupráci zorganizovaly Nemocnice Milosrdných bratří ve Vizovicích a Katolická asociace nemocničních kaplanů v České republice.

 

Konference byla koncipovaná jako úvodní do série setkání během následujících až 10 let. Každý rok by měla proběhnout konference ve Vizovicích a Brně. Letošní úvodní ročník měl téma Tělem k duši: Péče o člověka ve zdravotnických službách.

Konference měla charakter vzdělávacího programu akreditovaného u České asociace sester. Účast na konferenci zdravotníkům přinesla 4 kreditní body.

Odborné přednášky si připravily 4 výrazné osobnosti pracující ve zdravotnictví, které se do něj snaží vnášet křesťanskou spiritualitu přijetí nemocného či potřebného člověka – hospitalitu. Prof. MUDr. Marta Munzarová, CSc., zakladatelka Ústavu lékařské etiky Masarykovy univerzity v Brně, autorka mnoha publikací zabývajících se problematikou zdravotnické etiky a mimo jiné členka etické komise Ministerstva zdravotnictví ČR, přednášela o celostním pojetí člověka a základních principech zdravotnické etiky. Dalším přednášejícím byla S. Mgr. Bc. Miroslava Tobia Matějková, všeobecná zdravotní sestra ve Fakultní nemocnici v Olomouci a nemocniční kaplan, která se věnovala duchovním potřebám nemocných v ošetřovatelském procesu. Následoval Br. Martin Richard Macek, OH, DiS, provinční delegát řádu milosrdných bratří v České republice a na Slovensku, s přednáškou o hodnotách přístupu k člověku. Odborný blok zakončil P. Mgr. Ing. Jan Zachoval, CSc., katolický kněz a nemocniční kaplan pro brněnské nemocnice a hospic v Rajhradu, s přednáškou Může duchovní služba přinést opravdu něco důležitého?

Odborné části konference předcházelo představení řádu milosrdných bratří a Katolické asociace nemocničních kaplanů v České republice. Součástí byla i mše svatá, kterou celebroval generální vikář arcidiecéze olomoucké Mons. Josef Nuzík.

Přílohy:

Konference Hospitality 2014

foto: Petr Vojtek