Generální vizitace 24.3.2017

Generální vizitace 24.3.2017
28. 3. 2017 | Aktuality

Naši nemocnici navštívil generální definitor Milosrdných bratří br. Rudolf Knopp.

Spolu s provinčním delegátem br. Martinem Mackem si nemocnici prohlédli, setkali se s nemocnými, zaměstnanci a pastorační radou. Po obědě následovala komentovaná prohlídka zrekonstruované zámecké kaple. Vizitace byla ukončena mší svatou v nemocniční kapli a zápisem do kroniky.

Přílohy:

Generální vizitace