Duchovní služba

Klinická pastorační péče (duchovní služba)

 

Kaple Panny Marie Dobré rady

Nemocnice úzce spolupracuje s vizovickou farností, v nemocniční kapli Panny Marie Dobré rady se koná 1x týdně mše svatá a to v pondělí ve 13:00 hod.

Nemocným a jejich příbuzným je také zajištěna pastorační péče kaplany, kteří jsou součástí ošetřovatelského týmu a pastorační rady.

Nabízí setkání při:

 • rozhovoru
 • četbě Bible
 • modlitbě
 • slavení svátostí
 • zprostředkování návštěvy katolického kněze, evangelického faráře nebo duchovního jakékoli jiné registrované církve a náboženské společnosti

O udělení svátostí mohou pacienti přímo požádat  kněze: P. Josefa Rosenberga, mob.: 732 562 829.

Nemocniční kaple je k dispozici v 1. patře:

 • každé pondělí mše sv. ve 13:00 hod. s příležitostí svátosti smíření
 • v úterý v 15:00 hod. adorace před Nejsvětější svátostí
 • možnost sledování mší svatých na TV NOE a TV LUX         
 • pro modlitbu a ztišení je otevřena celých 24 hodin
 • ve středu a v pátek v odpoledních hodinách možnost setkání s nemocničními kaplany
 • každý pátek v 15:00 hod. bohoslužba slova s podáním sv. přijímání

Pastorační rada:

 • Antonín Kročil
 • Martina Krajčová
 • Zdeňka Navrátilová
 • Mgr. Robert Psota, nemocniční kaplan,  tel.: 731 179 490

e-mail: pastoracnirada@nmbvizovice.cz                 

Milosrdní bratři:

bratr Martin Richard Macek, provinční delegát

 

Modlitba za nemocnici


Panno Maria, Matko Dobré rady,

svěřujeme do Tvé ochrany zdejší nemocnici. Ať Tvůj Syn, Ježíš Kristus, žehná všem lidem, kteří sem přicházejí. Ať Duch Svatý posiluje zaměstnance, aby současnost i budoucnost této nemocnice byla živým odkazem hospitality sv. Jana z Boha.

Amen