Biochemická laboratoř

Pracoviště je součástí laboratoří  IFCOR - 99 s.r.o.. V místě poskytuje komplexní klinickou biochemickou a hematologickou diagnostiku, zpracovává vybrané metody pro diagnostiku akutních stavů do 1 hodiny, provádí vyšetření za přímou úhradu a vyšetření pro veterinární lékaře. Další diagnostika - mikrobiologická, imunologická, imunoanalytická a molekulárně genetická je zajišťována na dalších pracovištích společnosti IFCOR-99 s.r.o. včetně přepravy vzorků.

Kontakt:

telefon: 577 005 820, 800 190 091

Mgr. Oldřich Šipka - vedoucí pracoviště
RNDr. Milada Špendlíková - odborný garant                                                                                                                 

Mgr. Dominika Mudráková - VŠ analytik                                                                                                                    Mgr. Magdalena Kovářová - VŠ analytik
Pavla Fojtíková - laborantka
Alena Fojtíková - laborantka

Provozní doba: 6:30 - 14:30 hod.
e-mail: 78oy8Zjg~5Isb~laY.m%C7-9-kkmb

COVID-19

COVID-19_2