Interní ambulance

 

 

Tel: 577 005 818 sestra Blanka Novotná 
Tel: 577 005 819 

lékaři (abecedně):
MUDr. Alena Fojtíková 
MUDr. Dalimila Hniličková
MUDr. Bc. Markéta Ingrová
prim. MUDr. Tomáš Talanda 

Ordinační doba:

PO - PÁ    6.00 - 14.30

Poloha:

přízemí vlevo

 

Ambulance poskytuje interní vyšetření, včetně EKG, typicky například předoperační vyšetření, vyšetření u interních chorob (srdce, vysoký tlak apod.), případně při aktuálních potížích. Také poskytujeme péči pacientům s cukrovkou, v rozsahu, který je metodicky možný ve všeobecné interní ambulanci (tj. poněkud užší, než například na diabetologii).
Vyšetření diabetiků provádíme zpravidla od 7:30 do 9:00 hodin, a od 9:00 hodin potom komplexní interní vyšetření (například předoperační apod.)  K vyšetření vás vždy objednává (a dává doporučení) Váš praktický lékař, ať již jde o vyšetření plánované nebo akutní. Bez doporučení  lékaře je možnost provést úkony požadované pacientem platbou v hotovosti (laboratoř, EKG, RTG apod.). Ambulance slouží také k příjmu pacientů na lůžka nemocnice.  Kromě laboratoře a EKG má ambulance návaznost také na pracoviště RTG  a  ultrazvuk (v úterý a pátek). Ve vybraných případech naše ambulance spolupracuje také se specializovanými pracovišti v našem regionu.

Jak již bylo řečeno, ambulance slouží také jako odběrové místo pro odběry krve a biologického materiálu. V laboratořích, s nimiž spolupracujeme, jsme schopni zajistit vyšetření širokého spektra laboratorních metod (hematologie, běžná i speciální biochemická vyšetření, mikrobiologie, sérologie atd.) Odběry se zpravidla provádějí ráno nalačno – odtud také vyplývá čas, který je pro ně určen. Některé odběry jsou časově omezeny, podle typu požadovaného vyšetření. Máte-li jakýkoli dotaz, zodpoví vám jej ambulantní sestra nebo lékař. Statimové odběry (k okamžitému zpracování, vyžaduje-li to stav pacienta neodkladně) se provádějí v čase 6-12 hod.

Ačkoliv naše nemocnice slouží primárně jako zařízení lůžkové péče, jsme i mimo ordinační hodiny ambulance schopni zajistit lékařskou první pomoc nemocným, kteří do nemocnice přijdou. Lékařská služba první pomoci slouží výhradně k ošetření akutních stavů, a to v rozsahu, který odpovídá možnostem našeho zařízení. Nemocné vyžadující specializovanou péči poukazujeme do KNTB Zlín; v odůvodněných případech (u stavů s ohrožením života) lze vyžádat převoz prostředky ZZS.

Je naší snahou poskytnout Vám na ambulanci co možná nejkomplexnější péči. Právě proto přikládáme velký význam například spolupráci s Vaším praktickým lékařem, v zájmu obousměrného předání potřebných údajů, nálezů a doporučení. Sestra se vždy také snaží zajistit  kompletní výsledky (laboratoř, rentgen apod.) lékaři k internímu vyšetření. U každého pacienta usilujeme o individuální přístup a také o optimální organizaci práce (návaznost na výsledky odběrů a pomocných vyšetření), protože je to nejen v zájmu poskytnutí kvalitní péče, ale nakonec také ušetření času pacienta.

Těší se na Vás náš tým,

ambulantní sestra:  
Blanka Novotná

lékaři (abecedně):
MUDr. Alena Fojtíková 
MUDr. Dalimila Hniličková
MUDr. Bc. Markéta Ingrová
prim. MUDr. Tomáš Talanda