Nadační fond Nemocnice Milosrdných bratří ve Vizovicích

Sídlo: Vizovice, Zlínská 451

IČO: 48 47 36 85

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Vizovice

č.ú.: 1406667379/0800

IBAN: CZ58 0800 0000 0014 0666 7379

BIC: GIBACZPX


Účel nadačního fondu:
-morální, finanční a hmotná podpora neziskového zdravotnického zařízení: Nemocnice Milosrdných bratří Vizovice

Všem dárcům chceme upřímně poděkovat za velkorysost a pomoc.

Darovací smlouva